Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Teorija verovatnoće

Literatura

Osnovna literatura:
  • Vukovic, N., Osnove verovatnoće, FON, Beograd, 2012.
  • Bujalić M., Vukmirović D., Radojičić Z., Đoković A., Totić S., Dobrota M., Teorija verovatnoće zbirka zadataka, FON, Beograd, 2010.
Dopunska literatura:
  • Bilo koji domaći ili strani udžbenik iz Teorije verovatnoće, u kome se obrađuju teme predviđene ovim programom.
Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za predmet Teorija verovatnoće možete preuzeti OVDE.

Tabele raspodela

Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.

Tekstovi zadataka

Tekstove zadataka koji će biti rađeni na vežbama iz predmeta Teorija verovatnoće možete preuzeti ovde:

Kombinatorika
Verovatnoća
Jednodimenzionalne slučajne promenljive
Dvodimenzionalne slučajne promenljive 

Modifikovana poglavlja iz knjige “Osnove verovatnoće”

Modifikovana poglavlja (prilagođena ispitnim pitanjima) iz knjige “Osnove verovatnoće” možete preuzeti ovde:
4- Zakon velikih brojeva
7- Modeli raspodela

TV I kolokvijum

Zadatke za I kolokvijum, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:

I kolokvijum 2011
I kolokvijum 2012
I kolokvijum 2013
I kolokvijum 2014
I kolokvijum 2015
I kolokvijum 2016

TV II kolokvijum

Zadatke za II kolokvijum, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:

II kolokvijum 2011
II kolokvijum 2012
II kolokvijum 2013
II kolokvijum 2014
II kolokvijum 2015
II kolokvijum 2016

TV rokovi

Zadatke sa ispitnih rokova, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:

rokovi 2011
rokovi 2012
rokovi 2013
rokovi 2014
rokovi 2015
rokovi 2016

Silabus

Cilј:

Sticanje osnovnih znanja iz teorije verovatnoće i osposoblјananje za primenu tih znanja u rešavanju problema iz prakse. Poznavanje teorije verovatnoće predstavlјa osnovu za razumevanje metoda i modela statističke analize.

Način ocenjivanja:

parcijalni: dva kolokvijuma na kojima se rešava posmeni deo ispita.
klasični: pismeni i usmeni deo ispita.

Ocene se formiraju u zavisnosti od ispitnog roka.

Predavanja:

P-01: Raspodela frekvencija, grafičko prikazivanje raspodele frekvencija.
P-02: Parametri obeležja, indeksi.
P-03: Slučajni događaji, osobine. Operacije i relacije sa slučajnim događajima. Verovatnoća (definicije)
P-04: Uslovna verovatnoća, osobine. Formula totalne verovatnoće, Bayes-ova formula.
P-05: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
P-06: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa, parametri slučajne promenjlјive.
P-07: Modeli prekidnih raspodela.
P-08: Modeli neprekidnih raspodela.
P-09: Granične teoreme u verovatnoći.
P-10: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
P-11: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
P-12: Marginalne raspodele. Uslovne raspodele.
P-13: Regresiona analiza.

Vežbe:

V-01: Kombinatorika. Permutacije, varijacije, kombinacije.
V-02: Kombinatorika. Permutacije, varijacije, kombinacije.
V-03: Verovatnoća.
V-04: Uslovna verovatnoća, formula totalne verovatnoće.
V-05: Bayes-ova formula.
V-06: Verovatnoća,uslovna verovatnoća, totalna verovatnoće. Bayes-ova formula.
V-07: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
V-08: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
V-09: Modeli prekidnih raspodela.
V-10: Modeli neprekidnih raspodela.
V-11: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa, marginalne raspodele, uslovne raspodele.
V-12: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
V-13: Regresiona analiza.

Vesti

Teorija verovatnoće - raspored polaganja usmenog dela ispita u drugom terminu (nedelja 24.2.)

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz Teorije verovatnoće za nedelju 24.2. možete preuzeti OVDE.

Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da polažu usmeni deo ispita, polagaće u terminu od 12:00.

...Pročitaj još »

Teorija verovatnoće - rezultati pismenog dela ispita u februarskom ispitnom roku

Rezultate pismenog dela ispita u februarskom ispitnom roku iz predmeta Teorija verovatnoće možete videti OVDE.

Uvid u radove biće održan prema rasporedu koji možete videti OVDE.

...Pročitaj još »

Teorije verovatnoće - raspored polaganja usmenog dela ispita u DRUGOM terminu (ponedeljak 4.2.)

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz Teorije verovatnoće u DRUGOM terminu (ponedeljak 4.2. – studenti sa početnim slovom prezimena od K do Š azbučno) možete preuzeti OVDE.

Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da polažu usmeni deo ispita, polagaće u terminu od 12:00.

Usmeni deo ispita održaće...Pročitaj još »


Teorija verovatnoće - prijave za polaganje usmenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Konačan broj poena za studente koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma možete preuzeti OVDE.

Preko OVOG linka se možete prijaviti ako želite da polažete usmeni deo ispita u DRUGOM terminu (ponedeljak 4.2. – studenti sa početnim slovom prezimena od K do Š azbučno).
OVDE...Pročitaj još »


Teorija verovatnoće - rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz Teorije verovatnoće možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se prema sledećem RASPOREDU.

NAPOMENA: Studenti koji nisu položili drugi kolokvijum (ili nisu polagali drugi kolokvijum, a položili su prvi kolokvijum) imaju dodatnih 10 poena na pismenom delu ispita u januarskom ispitnom roku.

...Pročitaj još »

Starije vesti »