Master studije


Master akademske studije - Poslovna analitika

ANALIZOM DO BOLJE ODLUKE

Diplomske akademske studije Poslovna analitika omogućiće Vam da analizirate kompleksne organizacione probleme i poboljšate proces donošenja odluka u poslovanju, proizvodnji, javnom sektoru.


Pridružite nam se,

Steći ćete neophodne analitičke veštine, naučiti metode i alate potrebne za rešavanje složenih organizacionih problema i bićete osposobljeni za donošenje boljih odluka.

PA je program diplomskih akademskih studija dizajniran za pojedince sa izraženim analitičkim sposobnostima koji teže obrazovanju koje im omogućava primenu kvantitativnih sposobnosti u kasnijoj profesionalnoj karijeri.

PA je više od primene matematičkih i statističkih tehnika. To je logički i naučni pristup u rešavanju problema korišćenjem i kvantitativnih i kvalitativnih metoda.

Zajedno, operaciona istraživanja i računarska statistika su osnovni alat za analizu i nalaženje optimalnih odluka u privredi, poslovanju i vladinom sektoru.

Zašto baš PA?

Zato što je PA neophodna u menadžmentu.
Zato što ćeš steći znanja i veštine primenljive u marketingu, finansijama, proizvodnji, logistici…
Zato što tvoja kreativnost i analitičnost mogu doći do izražaja.
Zato što ti daje širinu. Želiš da radiš kao konsultant, analitičar, istraživač ili možda da se baviš modeliranjem?
Zato što ćeš postati bolji strateg.
Zato što ćeš postati ključna spona između operativnog i top menadžmenta.
Zato što ćeš raditi posao koji će uvek biti u trendu.
Zato što ćeš se zabavljati radeći i ličnom kreativnošću u rešavanju problema omogućiti kompanijama da bolje posluju. A biti deo rešenja je sjajan osećaj.
Zato što je PA već danas neophodna.

PA će Vam omogućiti

ovladavanje metodama, postupcima i procesima naučnog istraživanja baziranog na metodologiji operacionih istraživanja i statistike
razvoj kritičkog mišljenja
razvoj komunikacionih veština i sposobnosti za saradnju i timski rad

Bićete osposobljeni za

Razvoj matematičkih modela za probleme upravljanja
Razumevanje, proučavanje i modeliranje stohastičkih procesa
Sakupljanje, istraživanje i analizu podataka
Statističke obrade i analize
Pravljenje prognoza
Eksperimentisanje na matematičkim modelima
Izbor optimalnih odluka primenom rešavanjem
Implementaciju rešenja u praksi
Primenu znanja u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju i u multidisciplinarnim oblastima
Rad sa savremenim softverskim paketima

PROGRAM STUDIJA

Program realizuju pretežno nastavnici i saradnici katedre za operaciona istraživanja i računarsku statistiku. Za nastavu na predmetima koji nisu u navedenim oblastima uključeni su nastavnici i saradnici i sa drugih katedri FON-a.


Naglasak se, pored klasičnog oblika nastave, stavlja na rešavanje studija slučajeva i korišćenje savremenih softverskih alata.


Studijski program sadrži:
  • dva obavezna predmeta,
  • tri izborna predmeta,
  • stručnu praksu,
  • pristupni diplomski rad i završni diplomski (masterski) rad.

Studenti mogu da kreiraju svoj obrazovni i profesionalni razvoj u skladu sa sopstvenim interesovanjima izborom predmeta i završnog rada iz studijskih grupa:
  • Operaciona istraživanja
  • Računarska statistika

Trajanje programa: 2 semestra
Broj ESP bodova: 60

Obavezni predmeti
Poslovna statistika
Poslovna analitika i optimizacija

Izborni predmeti
Analiza vremenskih serija i predviđanje
Analiza podataka i softverski paket R
Biostatistika i telemedicina
Ekonometrija finansijskih tržišta
Multivarijaciona analiza - izabrana poglavlja
Računarska statistika
Simulacioni modeli u finansijama – OP
Statistika u menadžmentu - izabrana poglavlja
Zdravstvena analitika