Linearni statistički modeli


Silabus

Uskoro više informacija...


Literatura

Način polaganja ispita
Informacije o strukturi ispita i načinu polaganja možete preuzeti OVDE.
Materijali za polaganje ispita
OVDE možete preuzeti knjigu "Multivarijaciona analiza".
Spisak ispitnih pitanja za pismeni deo ispita možete preuzeti OVDE.
Testove i opcije u SPSS-u koje je potrebno naučiti za prelaznu ocenu možete preuzeti OVDE.
Dodatna literatura
Analiza glavnih komponenata
Analiza grupisanja
Faktorska analiza
Faktorska analiza - primer iz prakse
Diskriminaciona analiza
Linearni statistički modeli - Skripta

Rokovi
Jun 2016
Jul 2016
Jun 2017
Jun 2018
Jul 2018