Analiza podataka


Silabus

Cilј predmeta

Učenje tehnika analize podataka. Razumevanje međusobne povezanosti metoda statističke analize i metoda i tehnika otkrivanja novih informacija iz baza podataka.


Ishod predmeta

Osposoblјavanje za analizu podataka, analizu strukture podataka i izgradnju modela na bazi podataka. Osposoblјavanje za donošenje zaklјučaka na osnovu grafičke analize i vizuelizacije podataka.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P01: Klasifikacija metoda multivarijacione statističke analize. Vrste podataka i merne skale.
P02: Grafička analiza i vizuelizacije podataka.
P03: Multidimenzionalna analiza podataka.
P04: Vizuelizacija kompleksnih podataka i sadržaji kompleksnih baza podataka. Algoritmi za vizuelizaciju podataka.
P05: Pojam otkrivanja znanja u bazama podataka. Klasifikacija. Procena.
P06: Predviđanje. Analiza veza.
P07: Modelovanje zavisnosti.
P08: Otkrivanje klastera. Analiza povezanosti.
P09: Stabla odlučivanja. Eksploratorna analiza podataka.
P10: Evaluacija otkrivenog znanja.
P11: Uloga statistike u procesu otkrivanja znanja u bazama podataka.
P12: Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka.
P13: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P14: Evaluacija i testiranje.
P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad:
V01: Multivarijaciona statistička analiza. Vrste podataka i merne skale.
V02 do V03: Grafička analiza i vizuelizacije podataka.
V04: Vizuelizacija kompleksnih podataka.
V05 do V09: Metode i tehnike otkrivanja znanja u bazama podataka.
V10: Evaluacija otkrivenog znanja.
V11: Uloga statistike u procesu otkrivanja znanja.
V12: Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka.
V13: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
V14: Evaluacija i testiranje.
V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Literatura

  • Lohninger H., Teach/Me Data Analysis, Springer, 1999.
  • Vuković N., Statističko zaklјučivanje, FON, 2010.
  • Vuković N., PC statistika i verovatnoća, FON, 2005.
  • Kovačić Z., Multivarijaciona analiza, Ekonomski fakultet, 1994.
  • Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, 1995.