Biostatistika


Silabus

Cilј predmeta

Upoznavanje sa statističkim ocenjivanjem eksperimentalnih istraživanja i kliničkih ispitivanja. Primena statističkih metoda u biologiji i medicini.

Ishod predmeta

Osposoblјavanje za izvođenje metodoloških istraživanja u biostatistici i sličnim oblastima, kao i za aktivno učestvovanje u državnim, nacionalnim i međunarodnim statističkim zajednicama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
P01: Dizajn istraživačkih studija i uzorkovanje.
P02: Biostatističke metode.
P03: Statističke metode u epidemiologiji.
P04: Statističke metode u kliničkim ispitivanjima.
P05: Statističko zaklјučivanje.
P06: Epidemiologija – načela.
P07: Analiza preživlјavanja.
P08: Analiza kategorijskih podataka.
P09: Longitudinalna analiza podataka.
P10: Multivarijaciona analiza.
P11: Kohort analiza podataka.
P12: Primenjena analiza vremenskih serija.
P13: Prioritetno i postprioritetno predviđanje.
P14: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P15: Evaluacija i testiranje.


Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
V01: Praktičan rad na dizajniranju istraživačkih studija.
V02: Studije slučaja dizajna studija.
V03: Primena biostatističkih metoda.
V04: Studija slučaja u oblasti biostatistike.
V05: Primena analize preživlјavanja.
V06: Kaplan Majer analiza.
V07: Koksova regresija.
V08: Studije slučaja u kliničkim ispitivanjima.
V09: Studije slučaja u epidemiologiji.
V10: Problemi predviđanja.
V11: Problemi evaluacije.
V12: Problemi testiranja.
V13: Problemi prognoziranja.
V14: Rešavnje konkretnih problema iz prakse.
V15: Rešavnje konkretnih problema iz prakse.


Literatura

  • Sullivan M., Essentials Of Biostatistics, In Public Health, Jones & Bartlett Learning, 2nd ed, 2011.
  • Shahbaba B., Biostatistics with R: An Introduction to Statistics Through Biological Data (Use R!), Springer, 2012.
  • Motulsky H., Intuitive Biostatistics: A Nonmathematical Guide to Statistical Thinking, Oxford University Press, 2nd ed, 2010.
  • Wayne W. D., Chad L. C., Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, Willey, 10th ed., 2013.