Osnovne studije

Fakultet organizacionih nauka je od osnivanja koncipiran kao škola koja se bavi inženjerskim pristupom menadžmentu. FON je sada vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije. Svi studijski programi koji su se do sada realizovali na FON-u imaju jaku kvantitativnu i informatičku podlogu, na koju se nadovezuju znanja iz organizacije i znanja specifična za studijski program, a stručni naziv ,,diplomirani inženjer organizacionih nauka“ pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Program osnovnih akademskih studija realizuje se u okviru tri studijska programa. Na drugoj godini obavezni predmeti osnovnih studija su Teorija verovatnoće i Statistika. Na trećoj godini, kao alteranativni predmeti javljaju se Ekonometrojske meode za studijski program menadžment i Linearni statistički modeli za studijske programe Informacioni sistemi i Studije na daljinu.