Biostatistika i telemedicina


Poslednje vesti

Nema sadržaja.

Silabus

Broj ESPB: 6


Cilj predmeta

Biostatistika je grana statistike koja se bavi statističkim ocenjivanjem eksperimentalnih istraživanja ili kliničkih ispitivanja i primenjuje se u biologiji i medicini. Kroz razvoj biostatističkih istraživanja pruža se mogućnost unapređenja funkcionisanja telemedicine kao modela pružanja medicinskih informacija upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.


Ishod predmeta

Osposobljavanje za izvođenje metodoloških istraživanja u biostatistici i sličnim oblastima, kao i za aktivno učestvovanje u državnim, nacionalnim i međunarodnim statističkim zajednicama.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

P01: Dizajn istraživačkih studija i uzorkovanje.
P02: Biostatističke metode.
P03: Statističke metode u epidemiologiji i kliničkim ispitivanjima.
P04: Statističko zaključivanje.
P05: Osnovi epidemiologije.
P06: Analiza preživljavanja.
P07: Analiza kategorijskih podataka.
P08: Longitudinalna i kohort analiza podataka.
P09: Prioritetno i postprioritetno predviđanje.
P10: Značaj IKT-a u zdravstvenim sistemima.
P11: Zdravstveni podaci i integrisani sistemi telemedicine.
P12: Evaluacija sistema objedinjene zdravstvene zaštite.
P13: Integracija zdravstvenih podataka u biostatistička istraživanja.
P14: Računarska podrška biostatističkim istraživanjima.
P15: Evaluacija i testiranje.


Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Dizajn istraživačkih studija i uzorkovanje.
V02: Biostatističke metode.
V03: Statističke metode u epidemiologiji i kliničkim ispitivanjima.
V04: Statističko zaključivanje.
V05: Osnovi epidemiologije.
V06: Analiza preživljavanja.
V07: Analiza kategorijskih podataka.
V08: Longitudinalna i kohort analiza podataka.
V09: Prioritetno i postprioritetno predviđanje.
V10: Značaj IKT-a u zdravstvenim sistemima.
V11: Zdravstveni podaci i integrisani sistemi telemedicine.
V12: Evaluacija sistema objedinjene zdravstvene zaštite.
V13: Integracija zdravstvenih podataka u biostatistička istraživanja.
V14: Računarska podrška biostatističkim istraživanjima.
V15: Evaluacija i testiranje.


Broj časova aktivne nastave:
Predavanja: 2 Vežbe: 2
Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.


Literatura

  • Stanton A. G., Primer of Biostatistics, McGraw-Hill, New York, 2005.
  • Janošević S., Medicinska statistika, Medicinski fakultet, Beograd, 2000.
  • Anders A., Biostatistics for Epidemiologists, CRC Press, Stocholm, 1993.
  • Wootton R., Craig J., Patterson V., Introduction to telemedicine, Second Edition, The Royal Society of Medical Press Ltd, London, 2006.
  • Darkins W. A., Cary A. M., Telemedicine and Telehealth: Principles, Policies, Performances and Pitfalls, Springer, 2000.