Ispiti

21/09/2019

Statistika – Prijava za polaganje usmenog dela ispita

Za polaganje usmenog dela ispita iz predmeta Statistika u oktobarskom ispitnom roku (ponedeljak, 23. septembar) možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava bila uspešna […]
19/09/2019

Linearni statistički modeli – raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz predmeta Linearni statistički modeli (SPSS) u oktobarskom ispitnom roku možete preuzeti OVDE. Ispit će biti održan u računarskoj sali 020. Studenti […]
18/09/2019

Linearni statistički modeli – Prijava za polaganje usmenog dela ispita (SPSS)

Za polaganje usmenog dela ispita (SPSS) iz predmeta Linearni statistički modeli u oktobarskom ispitnom roku (20. septembar) možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava […]
07/09/2019

Statistika – Raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita (nedelja 08. septembar) iz predmeta Statistika možete videti OVDE. Usmeni ispit biće održan u amfiteatru 015. Studenti koji se ne nalaze […]
06/09/2019

Linearni statistički modeli – raspored polaganje usmenog dela ispita

Raspored polaganja SPSSa po terminima možete preuzeti OVDE. Odbrane SPSSa održaće se u računarskoj sali 020. Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da […]
06/09/2019

Teorija verovatnoće – Raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita (subota 07. septembar) iz predmeta Teorija verovatnoće možete videti OVDE. Usmeni ispit biće održan u amfiteatru 015. Studenti koji se ne […]
06/09/2019

Statistika – Prijava za polaganje usmenog dela ispita

Za polaganje usmenog dela ispita iz predmeta Statistika u septembarskom ispitnom roku (nedelja, 08. septembar) možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava bila uspešna […]
05/09/2019

Teorija verovatnoće – Prijava za polaganje usmenog dela ispita

Za polaganje usmenog dela ispita iz predmeta Teorija verovatnoće u septembarskom ispitnom roku (subota, 07. septembar) možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava bila […]