Teorija verovatnoće – informacije vezane za usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita iz Teorije verovatnoće u januarskom ispitnom roku održaće se 31.1. i 1.2. 

Na usmeni deo ispita je neophodno poneti tablice raspodela (zbog eliminacionih pitanja). Osim eliminacionih, studenti izvlače cedulju na kojoj se nalaze dva pitanja sa sledećeg SPISKA. Na ceduljama se nalaze samo pitanja koja nisu boldovana (pitanja koje je neophodno naučiti za ocene 6 i 7).

Studenti koji žele da odgovaraju za više ocene (8, 9 ili 10) moraju naučiti boldovana pitanja koja im ispitivači postavljaju u slučaju da su odgovorili tačno na pitanja izvučena na cedulji.

Prijave za polaganje usmenog dela ispita će biti otvorene na sajtu predmeta nekoliko dana pre usmenih delova ispita. Studenti će u ova dva termina biti raspoređeni prema početnom slovu prezimena (azbučno).

OVDE možete preuzeti poene za domaće zadatke za studente sa smera “Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu”. Poeni se dodaju na broj poena na položenom pismenom delu ispita.

Korigovana poglavlja iz knjige “Osnove verovatnoće”:
4. Zakon velikih brojeva
7. Modeli raspodela