Ekonometrijske metode – Rezultati PRVOG kolokvijuma

Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Ekonometrijske metode možete preuzeti OVDE.
Studenti koji su položili I kolokvijum (imaju 50 i više poena) imaju pravo izlaska na II kolokvijum.
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, studenti su u obavezi da se prijave za uvid u radove na milica.maricic@fon.bg.ac.rs do subote 30.05.2020. godine do 12h.
Uvid će se održati u utorak od 9:00 u kabinetu 319 prema rasporedu koji će biti objavljen po isteku vremena za prijavu.