Ekonometrijske metode – Rezultati pismenog dela ispita

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Ekonometrijske metode možete videti OVDE.

Uvid u radove će se održati u četvrtak 20.06.2019. u 11:30 u kabinetu 319.

Studentni koji NISU POLOŽILI teorijski test, u JUNSKOM ispitnom roku nemaju pravo usmenog polaganja ispita. Od JULSKOG ispitnog roka mogu da izađu na usmeni deo ispita.

Studenti koji NISU izašli na teorijski test, usmeni deo ispita MOGU polagati u JUNSKOM ispitnom roku.

Studenti koji su POLOŽILI teorijski test su položili ispit. Do kraja nedelje će na sajtu biti objavljen predlog ocena, a upis ocena će se realizovati u toku naredne nedelje.