Ekonometrijske metode – Rezultati pismenog dela ispita

Rezultate pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku iz predmeta Ekonometrijske metode možete videti OVDE.

Uvid će se održati u ponedeljak, 17. juna u 10:00 časova u kabinetu 319.

Studenti koji su položili pismeni deo ispita IMAJU pravo da izađu na usmeni deo ispita koji će se održati u junskom roku, 28. juna po rasporedu ispita.