Linearni statistički modeli – rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se u utorak 29.1. u 16:00 u kabinetu 209a.

NAPOMENA: Usmeni deo ispita održaće se u sredu 6.2. u 11:00 u kabinetu 209a.