Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika

Literatura

Način polaganja ispita

Informacije o načinu polaganja ispita možete preuzeti OVDE.

Formule za Statistiku

Formule koje će se koristiti na ovom predmetu možete preuzeti OVDE.

Korišćenje odštampanih formula dozvoljeno je isključivo na kolokvijumima.

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za predmet Statistika možete preuzeti OVDE.

Tabele raspodela

Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.

Osnovna literatura:
  • Vukovic, N., Bulajić, M., Osnove statistike, FON, Beograd, 2014.
  • Grupa autora, Zbirka rešenih zadataka iz Statistike, FON, Beograd, 2017.
Dopunska literatura:
  • Bilo koji domaći ili strani udžbenik iz Statistike, u kojima se obrađuju teme predviđene ovim programom.

Silabus

Cilј: Upoznavanje sa osnovnim metodama deskriptivne i analitičke statistike i osposoblјananje za primenu tih metoda u rešavanju problema iz prakse.

Predavanja:

P-01: Deskriptivna statistika, statističko obeležje.
P-02: Parametri statističkog obeležja.
P-03: Statističko zaklјučivanje, populacija, uzorak.
P-04: Statistike i njihove raspodele.
P-05: Teorija ocenjivanja, kriterijumi izbora ocena.
P-06: Intervali poverenja.
P-07: Intervali poverenja (nastavak).
P-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
P-09: Parametarski testovi(nastavak).
P-10: Neparametarski testovi.
P-11: Neparametarski testovi (nastavak).
P-12: Regresioni modeli.
P-13: Metode analiza varijanse.

Vežbe:

V-01: Statističko obeležje, raspodela frekvencija, grafičko prikazivanje raspodele frekvencija.
V-02: Mere centralne tendencije obeležja.
V-03: Mere varijabiliteta obeležja, mere oblika raspodele obeležja.
V-04: Statistike i njihove raspodele.
V-05: Metod maksimalne verodostojnosti.
V-06: Intervali poverenja.
V-07: Intervali poverenja (nastavak).
V-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
V-09: Parametarski testovi(nastavak).
V-10: Neparametarski testovi.
V-11: Neparametarski testovi (nastavak).
V-12: Regresioni modeli.
V-13: Metode analiza varijanse.

Vesti

Statistika - raspored polaganja usmenog dela ispita (sreda 6.2.)

Usmeni deo ispita iz Statistike održaće se u sredu 6.2. u amfiteatru 015 sa početkom u 10:00.

NAPOMENA: Na usmeni deo ispita je obavezno poneti tablice raspodela.

...Pročitaj još »

Statistika - Dodatni poeni za usmeni deo ispita

Obaveštavamo studente koji imaju dodatne poene za usmeni deo ispita (Coursera, aktivnost na nastavi, itd.) da dodatni poeni koje su ostvarili za usmeni deo ispita važe i u JULSKOM ispitnom roku.

...Pročitaj još »

Statistika - Poeni sa predispitnih aktivnosti

Ukupan broj ostvarenih poena sa predispitnih aktivnosti možete proveriti OVDE.

U poene sa predispitnih aktivnosti su uračunati:

-Poeni sa I i II kolokvijuma tj. I i II popravnog kolokvijuma
-Poeni sa učešća u svim istraživanjima
-Poeni sa odbrane projektnog rada u softverskom okruženju R
-Poeni sa predavanja za aktivnost na...Pročitaj još »


Statistika - rezultati popravnih kolokvijuma

Rezultate popravnih kolokvijuma možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove će se održati prema sledećem RASPOREDU.

...Pročitaj još »

Statistika - poeni na predispitnim aktivnostima

Spisak svih studenata da ukupnim brojem poena na predispitnim aktivnostima možete preuzeti OVDE.

VAŽNE NAPOMENE:

Ostvareni broj poena predstavlja zbir poena na:
- prvom i drugom kolokvijumu
- istraživanjima u kojima su studenti učestvovali
- odbranjenim projektnim radovima (za studente koji su odbranili pre ispitnog roka)
- aktivnostima na pripremi...Pročitaj još »


Starije vesti »