Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika

Literatura

Osnovna literatura:
  • Vukovic, N., Bulajić, M., Osnove statistike, FON, Beograd, 2014.
  • Grupa autora, Zbirka rešenih zadataka iz Statistike, FON, Beograd, 2017.
Dopunska literatura:
  • Bilo koji domaći ili strani udžbenik iz Statistike, u kojima se obrađuju teme predviđene ovim programom.
Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za predmet Statistika možete preuzeti OVDE.

Tabele raspodela

Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.

Formule za Statistiku

Formule koje će se koristiti na ovom predmetu možete preuzeti OVDE.

Korišćenje odštampanih formula dozvoljeno je isključivo na kolokvijumima.

Način polaganja ispita

Informacije o načinu polaganja ispita možete preuzeti OVDE.

Silabus

Cilј: Upoznavanje sa osnovnim metodama deskriptivne i analitičke statistike i osposoblјananje za primenu tih metoda u rešavanju problema iz prakse.

Predavanja:

P-01: Deskriptivna statistika, statističko obeležje.
P-02: Parametri statističkog obeležja.
P-03: Statističko zaklјučivanje, populacija, uzorak.
P-04: Statistike i njihove raspodele.
P-05: Teorija ocenjivanja, kriterijumi izbora ocena.
P-06: Intervali poverenja.
P-07: Intervali poverenja (nastavak).
P-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
P-09: Parametarski testovi(nastavak).
P-10: Neparametarski testovi.
P-11: Neparametarski testovi (nastavak).
P-12: Regresioni modeli.
P-13: Metode analiza varijanse.

Vežbe:

V-01: Statističko obeležje, raspodela frekvencija, grafičko prikazivanje raspodele frekvencija.
V-02: Mere centralne tendencije obeležja.
V-03: Mere varijabiliteta obeležja, mere oblika raspodele obeležja.
V-04: Statistike i njihove raspodele.
V-05: Metod maksimalne verodostojnosti.
V-06: Intervali poverenja.
V-07: Intervali poverenja (nastavak).
V-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
V-09: Parametarski testovi(nastavak).
V-10: Neparametarski testovi.
V-11: Neparametarski testovi (nastavak).
V-12: Regresioni modeli.
V-13: Metode analiza varijanse.

Vesti

Statistika - nastava za R

Predavanja na kojima će biti rađen R (potreban za izradu projektnog zadatka iz predmeta Statitika) su planirana za 8. 15. i 22. Maj.

...Pročitaj još »

Raspored polaganja kolokvijuma za nedelju 15.4.

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Statistike po terminima i salama možete preuzeti OVDE.
Studenti koji se ne nalaze na rasporedu polagaće u sali C301 u terminu od 10:30.
VAŽNA NAPOMENA: Promena termina polaganja nije moguća!

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Ekonometrijskih metoda možete preuzeti OVDE.
Studenti koji se...Pročitaj još »


Statistika - kurs

​​U skladu sa dogovorom sa predavanja, predlaže se sledeći kurs

https://www.coursera.org/learn/inferential-statistics

Prilikom prijavljivanja na kurs, izabrati opciju “audit” – na taj način je omogućeno besplatno pristupanje sadržajima.

Uspešno savladavanje kursa se verifikuje u terminu konsultacija kod Prof. Jeremića (ulogujete se na svoj nalog i pokažete da ste uspešno savladali kursom predviđene...Pročitaj još »


Raspored nastave u letnjem semestru

OVDE možete preuzeti raspored nastave za letnji semestar školske 2017/18 godine na obaveznim predmetima Laboratorije za Statistiku.

...Pročitaj još »

Statistika - rezultati pismenog dela ispita

Rezultate pismenog dela ispita iz Statistike možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se u utorak 13.2. u 10:00 u kabinetu 319.

VAŽNA NAPOMENA: Kolege koje su položile pismeni deo ispita se pozivaju na usmeni deo ispita. U slučaju da usmeni deo ispita ne polože ili ne izađu u februarskom ispitnom roku,...Pročitaj još »


Starije vesti »