Linerarni statistički modeli – Raspored polaganja usmenog dela ispita (SPSS)

Raspored polaganja usmenog dela ispita (odbrana SPSS-a) iz Linearnih statističkih modela (utorak 14.07.) možete videti OVDE.

 

Molimo sve studente da se striktno pridržavaju rasporeda polaganja s obrzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.