Ekonometrijske metode – Prijava za polaganje pismenog dela ispita

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju potrebno je da se blagovremeno prijavite za polaganje pismenog dela ispita.

Na pismenom delu ispita studenti rade zadatke u SPSS-u.

Studenti koji imaju pravo izlaska na pismeni deo ispita su oni studenti koji nisu izlazili na kolokvijume ili su izlazili, a pali su neki od kolokvijuma.

Trajanje pisemnog dela ispita je 135 minuta.

Struktura pisemnog dela ispita je 4 zadatka iz prvog dela i 2 zadatka iz drugog dela.

Preko OVOG linka se možete prijaviti za polaganje pismenog dela ispita.
OVDE možete proveriti da li je Vaša prijava bila uspešna.