Teorija verovatnoće – Rezultati pismenog dela ispita u apsolventskom ispitnom roku

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Teorija verovatnoće u apsolventskom ispitnom roku:

  1. Petrović Neda 73
  2. Pešut Milena 15
  3. Radovanović Marija 55
  4. Tomić Kristina 23

Položili su studenti koji su imali minimum 50 poena.