Linearni statistički modeli – rezultati pismenog dela ispita u novembarsko-decembarskom apsolventskom roku

Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti OVDE.

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak 25.11. u 16:00 u kabinetu 209a.