Linearni statistički modeli – raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz predmeta Linearni statistički modeli (SPSS) u oktobarskom ispitnom roku možete preuzeti OVDE.

Ispit će biti održan u računarskoj sali 020.

Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da polažu SPSS, polagaće u terminu od 14:00.