Linearni statistički modeli – rezultati pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku

Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se u utorak 17.9. u 12:00 u kabinetu 209a.