Ekonometrijske metode – Raspored polaganja

SVI studenti koji su položili OBA kolokvijuma imaju pravo polaganja teorijskog testa koji će polagati u amfiteatru 015.

Studenti koji u junskom roku polažu pismeni deo ispita (zadatke u SPSS-u) polagaće u sali RC-020.

I teorijski test i pismeni deo ispita počinju po rasporedu ispita 13.06. u 16:30 časova.