Statistika – Raspored odbrana projektnog rada

Detaljan raspored odbrana projektnog rada iz Statistike možete videti OVDE.

Studenti su u OBAVEZI da na odbranu projektnog rada donesu projektni rad naštampan CRNO-BELO i DVOSTRANO.