Statistika – Poeni sa predispitnih aktivnosti

Ukupan broj ostvarenih poena sa predispitnih aktivnosti možete proveriti OVDE.

U poene sa predispitnih aktivnosti su uračunati:

-Poeni sa I i II kolokvijuma tj. I i II popravnog kolokvijuma
-Poeni sa učešća u svim istraživanjima
-Poeni sa odbrane projektnog rada u softverskom okruženju R
-Poeni sa predavanja za aktivnost na pripremi za II kolokvijum
-Poeni za domaće zadatke (važi samo za studente na daljinu)

Maksimalan broj poena koji se može ostvariti na predispitnim aktivnostima je 40.

Važna napomena: Poeni sa popravnog kolokvijuma su finalni poeni koji se obračunavaju. Polaganjem popravnog kolokvijuma se poništava ostvareni rezultat na kolokvijumu.