Statistika – rezultati pismenog dela ispita

Rezultate pismenog dela ispita iz Statistike možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se u utorak 13.2. u 10:00 u kabinetu 319.

VAŽNA NAPOMENA: Kolege koje su položile pismeni deo ispita se pozivaju na usmeni deo ispita. U slučaju da usmeni deo ispita ne polože ili ne izađu u februarskom ispitnom roku, ostvareni poeni će biti preračunati prema novom sistemu bodovanja i polaganja ispita.