Linearni statistički modeli – rezultati pismenog dela ispita

Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se u utorak 13.2. u 15:30 u kabinetu 209.