Teorija verovatnoće – poeni sa kolokvijuma i predložene ocene

OVDE možete preuzeti ukupan broj poena i predložene ocene za studente koji su pismeni deo ispita iz Teorije verovatnoće položili preko kolokvijuma. Konačna ocena može biti i manja i veća od predložene. Detaljne informacije vezane za usmeni deo ispita biće objavljene na sajtu predmeta u narednim danima.

Studentima sa smera “Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu” dodatni poeni će biti uračunati u ponedeljak 15.1. nakon isteka vremena za poslednja tri domaća zadatka.

Svi studenti su obavezni da se prijave za usmeni deo ispita (u roku u kojem budu želeli da polažu) preko elektronske prijave koja će biti otvorena na sajtu predmeta. Elektronska prijava se otvara 3 dana pred usmeni deo ispita i zatvara dan pre usmenog dela ispita.