Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Teorija verovatnoće – poeni sa kolokvijuma i predložene ocene

13/01/2018

OVDE možete preuzeti ukupan broj poena i predložene ocene za studente koji su pismeni deo ispita iz Teorije verovatnoće položili preko kolokvijuma. Konačna ocena može biti i manja i veća od predložene. Detaljne informacije vezane za usmeni deo ispita biće objavljene na sajtu predmeta u narednim danima.

Studentima sa smera “Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu” dodatni poeni će biti uračunati u ponedeljak 15.1. nakon isteka vremena za poslednja tri domaća zadatka.

Svi studenti su obavezni da se prijave za usmeni deo ispita (u roku u kojem budu želeli da polažu) preko elektronske prijave koja će biti otvorena na sajtu predmeta. Elektronska prijava se otvara 3 dana pred usmeni deo ispita i zatvara dan pre usmenog dela ispita.