Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Teorija verovatnoće – modifikovana poglavlja iz knjige

30/09/2017

Modifikovana poglavlja (prilagođena ispitnim pitanjima) iz kjnige “Osnove verovatnoće” možete preuzeti ovde:
4- Zakon velikih brojeva
7- Modeli raspodela

Ovaj materijal je takođe dostupan u okviru literature za predmet Teorija verovatnoće