Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika – Poeni sa predispitnih aktivnosti

19/06/2018

Ukupan broj ostvarenih poena sa predispitnih aktivnosti možete proveriti OVDE.

U poene sa predispitnih aktivnosti su uračunati:

-Poeni sa I i II kolokvijuma tj. I i II popravnog kolokvijuma
-Poeni sa učešća u svim istraživanjima
-Poeni sa odbrane projektnog rada u softverskom okruženju R
-Poeni sa predavanja za aktivnost na pripremi za II kolokvijum
-Poeni za domaće zadatke (važi samo za studente na daljinu)

Maksimalan broj poena koji se može ostvariti na predispitnim aktivnostima je 40.

Važna napomena: Poeni sa popravnog kolokvijuma su finalni poeni koji se obračunavaju. Polaganjem popravnog kolokvijuma se poništava ostvareni rezultat na kolokvijumu.