Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika – poeni na predispitnim aktivnostima

04/06/2018

Spisak svih studenata da ukupnim brojem poena na predispitnim aktivnostima možete preuzeti OVDE.

VAŽNE NAPOMENE:

Ostvareni broj poena predstavlja zbir poena na:
- prvom i drugom kolokvijumu
- istraživanjima u kojima su studenti učestvovali
- odbranjenim projektnim radovima (za studente koji su odbranili pre ispitnog roka)
- aktivnostima na pripremi na predavanju

Maksimalan broj poena koji je moguće ostvariti na predispitnim aktivnostima je 40.

Ako neko ima nedoumica oko broja dodatnih poena na istraživanjima, može se javiti u utorak 12. juna u 15:30 u kabinet 319.