Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Prijava za polaganje pismenog dela ispita iz predmeta Ekonometrijske metode

11/06/2018
Pismeni deo ispita iz predmeta Ekonometrisjke metode, koji se radi u SPSS, održaće se u četvrtak 14.6. u 16:30 u sali RC-020. Molimo studente koji žele da polažu pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku, da se prijave za polaganje preko sledećih linkova:
LINK za prijavu
LINK za proveru
NAPOMENA: Za test preko koga se polaže usmeni deo ispita nije neophodna prijava. Na test izlaze svi studenti koji su položili oba kolokvijuma i polagaće se u četvrtak 14.6. u 16:30 u sali 015.