Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika

Literatura

Osnovna literatura:
  • Vukovic, N., Bulajić, M., Osnove statistike, FON, Beograd, 2014.
  • Grupa autora, Zbirka rešenih zadataka iz Statistike, FON, Beograd, 2017.
Dopunska literatura:
  • Bilo koji domaći ili strani udžbenik iz Statistike, u kojima se obrađuju teme predviđene ovim programom.
Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za predmet Statistika možete preuzeti OVDE.

Tabele raspodela

Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.

Formule za Statistiku

Formule koje će se koristiti na ovom predmetu možete preuzeti OVDE.

Korišćenje odštampanih formula dozvoljeno je isključivo na kolokvijumima.

Način polaganja ispita

Informacije o načinu polaganja ispita možete preuzeti OVDE.

Silabus

Cilј: Upoznavanje sa osnovnim metodama deskriptivne i analitičke statistike i osposoblјananje za primenu tih metoda u rešavanju problema iz prakse.

Predavanja:

P-01: Deskriptivna statistika, statističko obeležje.
P-02: Parametri statističkog obeležja.
P-03: Statističko zaklјučivanje, populacija, uzorak.
P-04: Statistike i njihove raspodele.
P-05: Teorija ocenjivanja, kriterijumi izbora ocena.
P-06: Intervali poverenja.
P-07: Intervali poverenja (nastavak).
P-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
P-09: Parametarski testovi(nastavak).
P-10: Neparametarski testovi.
P-11: Neparametarski testovi (nastavak).
P-12: Regresioni modeli.
P-13: Metode analiza varijanse.

Vežbe:

V-01: Statističko obeležje, raspodela frekvencija, grafičko prikazivanje raspodele frekvencija.
V-02: Mere centralne tendencije obeležja.
V-03: Mere varijabiliteta obeležja, mere oblika raspodele obeležja.
V-04: Statistike i njihove raspodele.
V-05: Metod maksimalne verodostojnosti.
V-06: Intervali poverenja.
V-07: Intervali poverenja (nastavak).
V-08: Testiranje hipoteza, parametarski testovi.
V-09: Parametarski testovi(nastavak).
V-10: Neparametarski testovi.
V-11: Neparametarski testovi (nastavak).
V-12: Regresioni modeli.
V-13: Metode analiza varijanse.

Vesti

Statistika - priprema za kolokvijum

Pripremna nastava za II kolokvijum iz predmeta Statistika, održaće se u utorak 29.5. u tri termina nastave, 10:15 (B103), 12:15 (015) i 14:15 (B103).

ZADACI

Prijava za kolokvijum će biti okačena u utorak 29.5.

...Pročitaj još »

Uputstvo za izradu projektnog rada u programskom okruženju R

Uputstvo za izradu projektnog rada u programskom okruženju R možete preuzeti OVDE.

U okviru uputstva nalaze se linkovi ka kodu sa predavanja, bazama za sprovođenje analiza i testu koje je potrebno preuzeti.

 

...Pročitaj još »

Statistika – rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se prema sledećem RASPOREDU.

...Pročitaj još »

Statistika - nastava za R

Predavanja na kojima će biti rađen R (potreban za izradu projektnog zadatka iz predmeta Statitika) su planirana za 8. 15. i 22. Maj.

...Pročitaj još »

Raspored polaganja kolokvijuma za nedelju 15.4.

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Statistike po terminima i salama možete preuzeti OVDE.
Studenti koji se ne nalaze na rasporedu polagaće u sali C301 u terminu od 10:30.
VAŽNA NAPOMENA: Promena termina polaganja nije moguća!

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Ekonometrijskih metoda možete preuzeti OVDE.
Studenti koji se...Pročitaj još »


« Prethodne vestiStarije vesti »