Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Biostatistika i telemedicina

Biostatistika - prijava na google grupu

Pozivaju se studenti koji su izabrali Biostatistiku da se prijave na Google grupu https://groups.google.com/forum/#!forum/biostatistikaoas1718
(isključivo koristeći gmail adresu, obavezno selektovati opcije da dobijate mailove i notifikacije, kao i da navedete Ime Prezime i broj indeksa).

Prijava bi trebalo da izgleda OVAKO.

Molim vas da info prosledite kolegama.

Pozdrav,

Veljko
...Pročitaj još »

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Biostatistika je grana statistike koja se bavi statističkim ocenjivanjem eksperimentalnih istraživanja ili kliničkih ispitivanja i primenjuje se u biologiji i medicini. Kroz razvoj biostatističkih istraživanja pruža se mogućnost unapređenja funkcionisanja telemedicine kao modela pružanja medicinskih informacija upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje za izvođenje metodoloških istraživanja u biostatistici i sličnim oblastima, kao i za aktivno učestvovanje u državnim, nacionalnim i međunarodnim statističkim zajednicama.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

P01: Dizajn istraživačkih studija i uzorkovanje.
P02: Biostatističke metode.
P03: Statističke metode u epidemiologiji i kliničkim ispitivanjima.
P04: Statističko zaključivanje.
P05: Osnovi epidemiologije.
P06: Analiza preživljavanja.
P07: Analiza kategorijskih podataka.
P08: Longitudinalna i kohort analiza podataka.
P09: Prioritetno i postprioritetno predviđanje.
P10: Značaj IKT-a u zdravstvenim sistemima.
P11: Zdravstveni podaci i integrisani sistemi telemedicine.
P12: Evaluacija sistema objedinjene zdravstvene zaštite.
P13: Integracija zdravstvenih podataka u biostatistička istraživanja.
P14: Računarska podrška biostatističkim istraživanjima.
P15: Evaluacija i testiranje.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Dizajn istraživačkih studija i uzorkovanje.
V02: Biostatističke metode.
V03: Statističke metode u epidemiologiji i kliničkim ispitivanjima.
V04: Statističko zaključivanje.
V05: Osnovi epidemiologije.
V06: Analiza preživljavanja.
V07: Analiza kategorijskih podataka.
V08: Longitudinalna i kohort analiza podataka.
V09: Prioritetno i postprioritetno predviđanje.
V10: Značaj IKT-a u zdravstvenim sistemima.
V11: Zdravstveni podaci i integrisani sistemi telemedicine.
V12: Evaluacija sistema objedinjene zdravstvene zaštite.
V13: Integracija zdravstvenih podataka u biostatistička istraživanja.
V14: Računarska podrška biostatističkim istraživanjima.
V15: Evaluacija i testiranje.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.

  • Stanton A. G., Primer of Biostatistics, McGraw-Hill, New York, 2005.
  • Janošević S., Medicinska statistika, Medicinski fakultet, Beograd, 2000.
  • Anders A., Biostatistics for Epidemiologists, CRC Press, Stocholm, 1993.
  • Wootton R., Craig J., Patterson V., Introduction to telemedicine, Second Edition, The Royal Society of Medical Press Ltd, London, 2006.
  • Darkins W. A., Cary A. M., Telemedicine and Telehealth: Principles, Policies, Performances and Pitfalls, Springer, 2000.

Nastavnici i saradnici

mala Dragan-Vukmirovic

dr Dragan Vukmirović
Redovni profesor
vukmirovic.dragan@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 88

dr Zoran Radojičić
Redovni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 40

dr Veljko Jeremić
Vanredni profesor
jeremic.veljko@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala 554

dr Marina Dobrota
Docent
dobrota.marina@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala Sel 01

mr Selena Totić
Asistent
totic.selena@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009