Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Analiza podataka

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Cilј predmeta:

Učenje tehnika analize podataka. Razumevanje međusobne povezanosti metoda statističke analize i metoda i tehnika otkrivanja novih informacija iz baza podataka.

Ishod predmeta:

Osposoblјavanje za analizu podataka, analizu strukture podataka i izgradnju modela na bazi podataka. Osposoblјavanje za donošenje zaklјučaka na osnovu grafičke analize i vizuelizacije podataka.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:
P01: Klasifikacija metoda multivarijacione statističke analize. Vrste podataka i merne skale.
P02: Grafička analiza i vizuelizacije podataka.
P03: Multidimenzionalna analiza podataka.
P04: Vizuelizacija kompleksnih podataka i sadržaji kompleksnih baza podataka. Algoritmi za vizuelizaciju podataka.
P05: Pojam otkrivanja znanja u bazama podataka. Klasifikacija. Procena.
P06: Predviđanje. Analiza veza.
P07: Modelovanje zavisnosti.
P08: Otkrivanje klastera. Analiza povezanosti.
P09: Stabla odlučivanja. Eksploratorna analiza podataka.
P10: Evaluacija otkrivenog znanja.
P11: Uloga statistike u procesu otkrivanja znanja u bazama podataka.
P12: Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka.
P13: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P14: Evaluacija i testiranje.
P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad:
V01: Multivarijaciona statistička analiza. Vrste podataka i merne skale.
V02 do V03: Grafička analiza i vizuelizacije podataka.
V04: Vizuelizacija kompleksnih podataka.
V05 do V09: Metode i tehnike otkrivanja znanja u bazama podataka.
V10: Evaluacija otkrivenog znanja.
V11: Uloga statistike u procesu otkrivanja znanja.
V12: Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka.
V13: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
V14: Evaluacija i testiranje.
V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

  • Lohninger H., Teach/Me Data Analysis, Springer, 1999.
  • Vuković N., Statističko zaklјučivanje, FON, 2010.
  • Vuković N., PC statistika i verovatnoća, FON, 2005.
  • Kovačić Z., Multivarijaciona analiza, Ekonomski fakultet, 1994.
  • Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, 1995.

Nastavnici i saradnici

mala 88

dr Zoran Radojičić
Redovni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012