Novosti

28/06/2020

Statistika – Prijava za polaganje usmenog dela ispita

Za polaganje usmenog dela ispita koji se polaže u obliku testa (način polaganja definisan je na Teams platformi) u junskom ispitnom roku možete se prijaviti OVDE. […]
27/06/2020

Statistika – Rezultati popravnih kolokvijuma i prijava za uvid

Rezultate prvog popravnog kolokvijuma iz Statistike možete videti OVDE. Za uvid u radove sa prvog popravnog kolokvijuma možete se prijaviti u nastavku: Nastavnik 1 (Provera prijave) […]
24/06/2020

LINS – Raspored uvida u radove sa pismenog ispita

Detaljan raspored uvida u radove sa pismenog dela ispita iz predmeta Linearni statistički modeli možete videti OVDE. S obzirom na trenutnu situaciju, neophodno je da se […]
24/06/2020

Teorija verovatnoće – Raspored uvida u radove sa pismenog ispita

Detaljan raspored uvida u radove sa pismenog dela ispita iz predmeta Teorija verovatnoće možete videti OVDE. S obzirom na trenutnu situaciju, neophodno je da se studenti […]
23/06/2020

LINS – Rezultati pismenog dela ispita i prijava za uvid

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Linearni statistički modeli u junskom ispitnom roku možete videti OVDE. Za uvid u radove možete se prijaviti u nastavku: Nastavnik […]
23/06/2020

Teorija verovatnoće – Rezultati pismenog dela ispita i prijava za uvid

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Teorija verovatnoće u junskom ispitnom roku možete videti OVDE. Za uvid u radove možete se prijaviti u nastavku: Nastavnik 1 […]
17/06/2020

Statistika – Raspored polaganja POPRAVNIH kolokvijuma

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma iz Statistike (sreda 24.06.): Studenti koji polažu OBA kolokvijuma. Studenti koji polažu samo PRVI kolokvijum. Studenti koji polažu samo DRUGI kolokvijum. Molimo […]
15/06/2020

LINS – Raspored polaganja pismenog ispita

Raspored polaganja pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku iz predmeta Linearni statistički modeli (utorak 16. jun , 12:00h) možete videti OVDE. Molimo sve studente da se […]