Ispiti

10/07/2020

Statistika – Prijava za polaganje usmenog dela ispita

Za polaganje usmenog dela ispita koji se polaže u obliku testa u julskom ispitnom roku možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava bila uspešna […]
07/07/2020

Linearni statistički modeli – Raspored polaganja pismenog ispita

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku iz predmeta Linearni statistički modeli (utorak 07. jul , 16:00h) možete videti OVDE. Molimo sve studente da […]
07/07/2020

Teorija verovatnoće – Raspored polaganja pismenog ispita

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku iz predmeta Teorija verovatnoće (utorak 07. jul , 16:00h) možete videti OVDE. Molimo sve studente da se […]
05/07/2020

Teorija verovatnoće – Rezultati usmenog dela ispita i predlog ocena

Rezultate usmenog dela ispita u junskom ispitnom roku iz predmeta Teorija verovatnoće možete videti OVDE. Predlog ocena u junskom ispitnom roku možete videti OVDE. Ukoliko neko […]
04/07/2020

Teorija verovatnoće – Raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz Teorije verovatnoće (nedelja 05.07. u 9:00) možete videti OVDE. Molimo sve studente da se striktno pridržavaju rasporeda polaganja s obrzirom na trenutnu […]
03/07/2020

Linerarni statistički modeli – Raspored polaganja usmenog dela ispita (SPSS)

Raspored polaganja usmenog dela ispita (odbrana SPSS-a) iz Linearnih statističkih modela (subota 04.07.) možete videti OVDE.   Molimo sve studente da se striktno pridržavaju rasporeda polaganja s […]
03/07/2020

Statistika – Raspored polaganja usmenog dela ispita

Raspored polaganja usmenog dela ispita iz Statistike (subota 04.07.) možete videti OVDE.   Molimo sve studente da se striktno pridržavaju rasporeda polaganja s obrzirom na trenutnu epidemiološku […]
01/07/2020

LINS – Prijava za polaganje usmenog dela ispita (SPSS)

Za polaganje usmenog dela ispita (SPSS) u junskom ispitnom roku možete se prijaviti OVDE. Da li je vaša prijava bila uspešna možete proveriti OVDE. Prijava će […]