Marina Dobrota

17/11/2017

Nekonzistentni odgovori

Spisak studenata koje je softver deklarisao kao nekonzistentne i nije uključio u analizu (u skladu sa unapred definisanim pravilima neće dobiti dodatne poene) možete preuzeti OVDE. […]
02/10/2017

Teorija verovatnoće – Raspored vežbi

Raspored vežbi iz predmeta Teorija verovatnoće možete preuzeti OVDE.
01/10/2017

Ažurirane tabele raspodela

Tablice raspodela za predmete Laboratorije za Statistiku su ažurirane i možete ih preuzeti OVDE, a nalaze se i u dostupnoj literaturi na stranicama predmeta.
30/09/2017

Teorija verovatnoće – modifikovana poglavlja iz knjige

Modifikovana poglavlja (prilagođena ispitnim pitanjima) iz kjnige “Osnove verovatnoće” možete preuzeti ovde: 4- Zakon velikih brojeva 7- Modeli raspodela Ovaj materijal je takođe dostupan u okviru literature […]