Teorija verovatnoće – Informacije vezane za polaganje usmenog dela ispita (ažurirano 01.07.)

Izmena u načinu polaganja ispita iz Teorija verovatnoće se odnosi na usmeni deo ispita koji će biti organizovan pismeno, u obliku testa.
Broj poena koji se može ostvariti na testu iznosi 50.
Test će imati 25 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.
Na testu neće biti negativnih poena.
Potreban broja poena za polaganje testa iznosi 25.

Na testu neće biti eliminacionih pitanja.

Na testu vam neće biti potrebne tablice raspodela.

Na testu će biti nekoliko pitanja iz dela gradiva za višu ocenu (boldovana pitanja sa spiska).

 

Izlazak na usmeni deo ispita (testa) je uslovljen polaganjem pismenog dela ispita ili prethodno položenim kolokvijumima (prvim i drugim).
Broj poena osvojen polaganjem dva kolokvijuma ili pismenim delom ispita će biti skaliran na 50 poena. Položeni kolokvijumi / pismeni deo ispita važe do kraja školske 2019/2020 godine.

Formiranje ocene se sprovodi u skladu sa sledećom raspodelom:
Poeni 51-60, Ocena 6
Poeni 61-70, Ocena 7
Poeni 71-80, Ocena 8
Poeni 81-90, Ocena 9
Poeni 91-100, Ocena 10