VAŽNO OBAVEŠTENJE vezano za polaganje kolokvijuma

Poštovane koleginice i kolege,

Na sajtu fakulteta izašlo je sledeće obaveštenje:

“Obaveštavamo studente da je neophodno da se izvrši prijava za polaganje prvog kolokvijuma. Prijava se vrši na sajtovima predmeta ili na kanalu predmeta na platformi Microsoft Teams, u skladu sa odlukom odgovornog nastavnika, najkasnije do utorka 19. maja, do 23:59 časova.

Samo student koji je prijavio kolokvijum za polaganje će moći da polaže kolokvijum.

Apelujemo na studente da budu odgovorni i solidarni, te da ne prijavljuju za polaganje kolokvijum ukoliko nisu sigurni da će izaći ili ga neće polagati.

Radi planiranja kapaciteta i poštovanja mera prevencije jako je bitno da se navedena pravila ispoštuju, te da studenti koji su prijavili kolokvijum za polaganje, izađu na polaganje istog, kao i da oni studenti koji nisu prijavili kolokvijum za polaganje ne izlaze na kolokvijum koji nisu prijavili.

U slučaju nepoštovanja navedenih pravili, Fakultet će biti prinuđen da sprovede odgovarajuće mere protiv studenta koji ih ne budu poštovali.

Izuzetno, student koji je prijavio kolokvijum za polaganje, a koji usled nepredviđenih okolnosti ne bude izašao na taj kolokvijum, potrebno je da opravda neizlazak na kolokvijum, tako što će dostaviti opravdanje i razloge nedolaska. Opravdanje se dostavlja putem elektronske pošte na disciplinska.komisija@fon.bg.ac.rs, nakon čega će se utvrđivati opravdanost nedolaska. U slučaju da se ne utvrdi opravdanost, sprovešće se odgovarajuće mere.”

Obaveštenje se nalazi na sledećem LINKU.

U slučaju da ste se prijavili za polaganje kolokvijuma, a da do isteka roka za prijavljivanje odlučite da ipak odustanete od izlaska na kolokvijum, možete nam se javiti putem mejla kako bismo vas blagovremeno izbrisali sa spiska za polaganje.