Informacija vezana za konsultacije Nikole Cvetkovića

Nikola Cvetković neće držati konsultacije 02.12.2019. zbog odlaska na službeni put.