Ekonometrijske metode – rezultati pismenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ekonometrijske metode u oktobarskom ispitnom roku:

  1. Maksimović Anđela   2014/0848       73 poena
  2. Stević Marko     2016/0567            58 poena

Uvid u radove biće održan u ponedeljak (23.09.2019.) u 8:30 u kabinetu 319.