Linearni statistički modeli – raspored polaganje usmenog dela ispita

Raspored polaganja SPSSa po terminima možete preuzeti OVDE.

Odbrane SPSSa održaće se u računarskoj sali 020.

Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da polažu SPSS, polagaće u terminu od 16:00.