Linearni statistički modeli – rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku

Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti OVDE.

Uvid u radove održaće se prema sledećem RASPOREDU.