Linearni statistički modeli – raspored odbrane SPSS-a za nedelju 15.7.

Raspored odbrane SPSS-a po terminima možete preuzeti OVDE.

Studenti koji se ne nalaze na rasporedu, a žele da polažu SPSS, polagaće u terminu od 14:00.

Odbrane će se održati u računarskoj sali 020.