Statistika – poeni na predispitnim aktivnostima

Spisak svih studenata da ukupnim brojem poena na predispitnim aktivnostima možete preuzeti OVDE.

VAŽNE NAPOMENE:

Ostvareni broj poena predstavlja zbir poena na:
– prvom i drugom kolokvijumu
– istraživanjima u kojima su studenti učestvovali
– odbranjenim projektnim radovima (za studente koji su odbranili pre ispitnog roka)
– aktivnostima na pripremi na predavanju

Maksimalan broj poena koji je moguće ostvariti na predispitnim aktivnostima je 40.

Ako neko ima nedoumica oko broja dodatnih poena na istraživanjima, može se javiti u utorak 12. juna u 15:30 u kabinet 319.