Istraživanje

U utorak 29.05.2018. nakon 14:00, na sajtu predmeta će biti objavljen link ka istraživanju koje sprovodi kolega u svrhu izrade diplomskog (link). Na kraju upitnika će biti dat prostor za unos koda. Kodovi se dodeljuju tokom ​prva dva termina nastave (10:00-​14:00), utorak 29.05.

Nije neophodno lično prisustvo, moguće je preuzeti i više kodova i podeliti ih kolegama.

Kodove sačuvati!

Upitnik je neophodno popuniti zaključno sa sredom 30.05.

U četvrtak 31.05., od 18:15, učionica C301, donosite kodove na uvid i dobijate dodatne poene u skladu sa dogovorom sa predavanja.

Takođe, nije neophodno lično prisustvo – u tom slučaju, potrebno je da kolega/koleginica koji/a dolazi na konsultacije ima sve kodove i na papiru (preuzeti OVDE) napisane potrebne informacije (ime, prezime, broj indeksa, kod) za kolege/koleginice koji/e su učestvovali/e u istraživanju.

Za dodatna razjašnjenja, ukoliko su potrebna, mail: aleksa.stankovic9.14@gmail.com