Istraživanje – postavljen link

U skladu sa informacijom prezentovanom na predavanjima 8. maja, pozivamo vas da uzmete učešće u istraživanju i pomognete koleginici u izradi završnog rada. Link ka anketi ce biti aktivan do ponedeljka 14. maja, do 10:00. Hvala!

https://goo.gl/forms/secHGL8CYUkl2Sfw1