Statistika – kurs

​​U skladu sa dogovorom sa predavanja, predlaže se sledeći kurs

https://www.coursera.org/learn/inferential-statistics

Prilikom prijavljivanja na kurs, izabrati opciju “audit” – na taj način je omogućeno besplatno pristupanje sadržajima.

Uspešno savladavanje kursa se verifikuje u terminu konsultacija kod Prof. Jeremića (ulogujete se na svoj nalog i pokažete da ste uspešno savladali kursom predviđene aktivnosti). Rok za završetak i verifikaciju položenog kursa je utorak, 29. maj. Studenti koji sa uspehom polože kurs dobijaju dodatnih 15p na usmenom delu ispita.

Za sve dodatne informacije, obratiti se mail-om Prof. Jeremiću.

U nastavku su date dodatne informacije kako da aktivirate opciju “audit”.

Enrollment options

When you enroll in a course, you’ll see different payment options for that course.

Many courses on Coursera have an audit option, which lets you see most course materials for free.

When you audit a course:

You’ll be able to see most of the course materials for free, but you won’t be able to submit certain assignments or get grades for your work.

You won’t be able to submit assignments for feedback or a grade.

You won’t get a Course Certificate.

To audit a course:

Open the home page of the course you want to audit

Click Enroll

At the bottom of the window, click audit or choose the “Audit only” option