Informacije vezane za dodatne poene

Studenti koji su položili I kolokvijum iz Teorije verovatnoće, a II kolokvijum nisu položili (ili nisu ni izašli na II kolokvijum ili su nezadovoljni osvojenim poenima na II kolokvijumu i žele da izađu na pismeni deo ispita) dobijaju dodatnih 10 poena na pismenom delu ispita samo u januarskom ispitnom roku (dakle, ako na pismenom ostvarite 40 poena – imate bonus 10 poena i položili ste pismeni deo ispita; ako ostvarite 92 poena, ukupan broj ostvarenih poena uz bonus je 100).

Studenti koji su učestvovali u istraživanjima (vesti na sajtu predmeta od 20.12. i 09.01.) dobiće bonus poene u sklopu predispitnih aktivnosti na predmetu Statistika (kako je definisano na predavanjima 20.12.). Spisak sa poenima će biti postavljen na sajt predmeta do početka semestra. Više informacija o predmetu možete naći na http://statlab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/01/STAT-org-nastave-ispit.pdf