Teorija verovatnoće – modifikovana poglavlja iz knjige

Modifikovana poglavlja (prilagođena ispitnim pitanjima) iz kjnige “Osnove verovatnoće” možete preuzeti ovde:
4- Zakon velikih brojeva
7- Modeli raspodela

Ovaj materijal je takođe dostupan u okviru literature za predmet Teorija verovatnoće